TEKNISK INFORMATION STARTMOTORER

Undersök kabelanslutningarna vid startmotorn och batteriet (polskorna). Byt ut eventuella skadade kablar och/eller anslutningar. 
En enkel metod är att känna om det utvecklas värme vid kabelskorna. Blir det varmt är det ett problem med kabel, kabelsko eller pressningen. Anslut extern jordförbindelse med hjälp av en startkabel som kopplas mellan motorblocket och minuspolen på batteriet. Prova att starta. Ersätt eller montera en extra kabel om problemet försvinner när startkabeln är ansluten. 
Upprepa samma procedur genom att koppla startkabeln mellan 30 (stora plusskruven på startmotorn) och plus på batteriet. Ersätt eller montera en extra kabel även här om problemet försvinner när startkabeln är ansluten.

Mät batteriets polspänning vid belastning. Ett fulladdat batteri mäter 12.7V och ska inte gå under 11.0V vid belastning om det är plusgrader ute. 
Om batteriet har en kortsluten cell eller är dåligt laddat får inte startmotorn tillräckligt med ström och orkar inte således dra runt motorn (spänning under 10.0V vid startögonblicket). 
Detta kan orsaka permanenta skador på startmotorn (solenoid och eller lindningarna i startmotorn tar skada/bränns). Även generatorn kan ta skada om den är kopplat till ett dåligt batteri (den producerar mer energi än batteriet tar emot och överskottet blir värme som bränner diodbrygga och/eller lindningarna). 
Belastningstesta batteriet och byt ut om det trots laddning inte visar 12.7V.

Kontrollera att spänning 12.7V finns på anslutning 50 (kabeln från startnycken) vid startmotorn. Är spänningen för låg (under 11.0V) räcker inte strömmen till solenoiden och det händer ingenting. Felsök kabeln och dra en ny om det behövs. Vanliga fel är pressningen vid kabelskon samt kabelgenomföringen vid torpedväggen. Är kabeln hel hela vägen brukar problemet ligga i tändningslåset. Byt tändningslås eller bakstycket.

TIPS

En mycket enkelt och snabbt test är att vrida tändningsnyckeln till det första steget, sätt på dina helljus. Om det lyser bra har batteriet har gott om laddning och det är ok.

Om dina strålkastare lyser svagt är batteriet dåligt och måste kontrolleras eller bytas ut. 
Fortsätt med testet medan dina strålkastarna är på med ett fulladdat batteri och vrid din tändningsnyckeln till startstadiet, om din strålkastarna lyser starkt utan att mattas och startmotorn går trögt är det starten som måste kontrolleras eller bytas ut, om dina strålkastare mattas medan starten används är det batteriet som behöver kontrolleras eller bytas ut.

Om man har oturen att bilen inte vill starta och startmotorn inte fungerar som den skall eller inte alls kan man tyvärr inte utgå från att startmotorn är problemet. Startmotorn är bara en del i kedjan för att starta bilen, de andra delarna är batteriet, kablar att överföra strömmen samt de kontakter som skall slutas vid start. 
De vanligaste felen oavsett bilmärke är listade nedan.

FELORSAK KOMMENTAR ÅTGÄRD
1. Cellfel i batteriet låt expert mäta Byt batteri
2. Urladdat batteri låt expert mäta ladda och avhjälp laddproblem
3. Larmets startspärr problem med eftermonterade larm koppla ur startspärr
4. Dålig jordning av motor mät spänningsfall vid belastning byt jordfläta/kabel
5. Dålig tändlåskontakt mät spänningsfall vid startförsök byt tändlåsdelar
6. Lösa/oxiderade batteripoler lätt att se! Oxid är vit byt/dra åt
7. Glapp hylsa på start “50” kabeln från tändlåset byt hylskontakten
8. Sliten startkrans kolla med borttagen startmotor byt startkrans
En kommentar till de eftermonterade larmens problem med underdimensionerade starspärr. Den enda som verkar tillräckligt dimensionerad är Car-Guard, övriga får efter en tid problem med spänningsfall till “50” anslutningen på startmotorn