TRASIG GENERATOR?

Den allra första indikation på att din generatorn inte fungerar är att batteriet blir urladdat.
För det andra kommer varningslampan på instrumentpanelen antingen inte lysa eller kontinuerligt lysa när motorn är igång.
Det bästa testet för att se om din generatorn fungerar är att använda en voltmeter. 
Denna ska anslutas över pluspolen från baksidan av generatorn utgångsledningen (B +) och negativa (B-) terminal på batteriet.
Om du inte kan få till den positiva polen på baksidan av din generator kan du använda pluspolen (B +) på batteriet. (Detta är inte ett säkert säkert sätt eftersom det kan finnas ett spänningsfall mellan batteriet och din generator).
Din generator bör ladda mellan 13,6 volt och 14,3 volt vid tomgång, när fordonet är igång och du sätter på dina tillbehör såsom lampor, vindrutetorkare, värmare etc, kan spänningen sjunka till cirka 12,4 volt detta är acceptabelt. 
Om du får avläsningar utanför dessa mätvärden fungerar inte generatorn korrekt.

Generatorn kan ta skada om den är kopplat till ett dåligt batteri (den producerar mer energi än batteriet tar emot och överskottet blir värme som bränner diodbrygga och/eller lindningarna).

HUR FUNGERAR DET?

Det krävs ett batteri för att driva elektriska systemet på din bil. 
När fordonet körs laddas batteriet av generatorn, som drivs av motorn.
Generatorn skapar elektricitet, normalt cirka 13,6 till 14,3 volt och laddar batteriet tills det är fulladdat. 
Vissa nyare fordon styr fordons spänningen från motorstyrenheten (ECU), vilket gör att generatorn kan leverera mer spänning, cirka 17,1 volt vid låga varvtal som din bil kan behöva pga plötsliga användning av värmeelement, vindrutetorkare etc.
Generatorn är en av de hårdast arbetande elektriska komponenter i bilen; Detta beror på att när fordonet är igång är generatorn alltid igång! 
En växelströmsgenerator är en mycket komplicerad del som består av många olika komponenter, såsom rotorn, statorn, regulator, dioder, kol , kullager, frihjuls remskiva och vissa gånger en vakuumpump för dieselapplikationer.

KAN EN GENERATOR LADDA I BÅDA RIKTNINGARNA?

Ja det kan ladda i båda riktningarna, antingen medurs eller moturs. Det enda du måste vara försiktig med är att om bladen i kylfläkten är vända åt rätt håll, annars kan generatorn överhettas och orsaka skador på de inre delarna. 
En likströmsgenerator å andra sidan är riktad och kommer bara att ladda åt det håll riktningspilen som normalt finns på kroppen av generatorn visar.

TEKNISK INFORMATION GENERATOR

För att uppnå målet fulladdade batterier i fordon krävs (förutom en hel generator) att alla kablar som har med generatorn att göra är rätt inkopplade, väl dimensionerade, ej är oxiderade/brända/lösa eller övrigt defekta.
Remjustering är OK när man inte kan tvinga runt remskivan (med tumme på fläktbladet) utan att motorns övriga hjul följer med, exempelvis: vattenpump, vevaxel mm. För generator med invändig fläkt kan man känna med fingrarna på remskivan (avstängd motor) efter 2-3 minuter på ca 1500-2000 RPM (belasta batteriet med lyse, fläkt mm), blir remskivan het så slirar remmen! (detta gäller speciellt Ford eur, mazda mm)

Kontrollera laddningsspänningen på batteriet, ett bra värde är 14,4 V/20 grader C (15,1V/0 grader C). Värderna uppmätta strax över tomgångsvarv på motorn. För låg laddningsspänning, trots att kablar och generator är OK, beror ofta på att batteriet är kraftigt urladdat eller sulfaterat. Ladda batteriet (och kontrollera det). Blir det låg spänning (under 14V) och batteriet blir varmt, BYT BATTERI.
Bra att veta är också att vissa eftermarknads laddningsregulatorer har ett högre startvarvtal (turn on speed) än originalutrustningen (motorn måste varvas upp för att få laddningslampan att slockna).OBS alla generatorer som X-Parts säljer har samma turn on speed som original.
Används bachovärmare krävs i regel ett kraftigare batteri (fler Ah). Många extraljus mm kräver kraftigare generatorer (ex. från 55A till 70A eller mer). Om generator med högre ampertal monteras krävs ibland kraftigare kablar!
För hög laddningsspänning på batteriet (>14,6V/20grader C) förstör batteriet och överhettar generatorn. Detta är inte heller bra.

Glappande lösa batteripoler förstör generator efter generator tills du åtgärdar felet/felen 
Generellt gäller: UTAN DEN – INGEN LADDNING! Lyser inte bilens laddningslampa efter generatorinstallation uteblir oftast laddningen.
 

TIPS!

Om laddningslampan inte lyser med påslagen tändning, låt tändningen vara på, jorda med en kabel generatorns D+ uttag (L uttag på Japanska och USA).Lyser laddningslampan då, kontrollera följande felorsaker.
1. Har generatorn chassijord? 
2. Fel i generator (avbrott i laddningsregulator, kolen slut, diodtrio avbrott, rotor avbrott). 
3. japan bilar: kontrollera säkringar (charge, engine) med testmejsel, tändningen skall vara påslagen. 
Överladdning på äldre japan bilar och Fiat vid separat laddningsregulator. Beror oftast på spänningsfall från tändningslåset till laddningsregulatorn. (anslutning B, S = direkt plus batteri). (anslutning R, IGN = tändningsplus).
Ford eur har ibland problem med dålig motorjordning, inverkar både på laddning och startmotor.

ASIATISKA BILAR

Eftersom bilar från Asien är byggda med flera anslutningspunkter och smältlänkar (huvudsäkringar) uppstår spänningsfall mellan generator och batteri.

När generator byts dra alltid en extra +kabel mellan generatorns B+ till batteriets pluspol. Detta är viktigt! Om du inte gör det kommer den nya generatorn att haverera.
Även äldre japanska bilar har detta problem! (Laddsystem med separat laddningsregulator). Dålig kontakt mellan generatorns N-uttag (stators mittuttag) ökat till 30-40 Volt och bränner sönder laddningsregulatorn (+ eventuell säkring “charge”).

Resultatet är att generatorn och laddningsregulator i regel går sönder och kostanderna ökar (för dig!). Att plocka bort hastighetsmätaren för att byta laddningslampa (4W) är inte roligt!

Rekomendationtabell, area laddningskabel.
Ampere 0-1,2m 1,2-2m 2,1-3m 3,0-3,9m 3,9-4,9m 4,9-5,7m 5,7-6,6m 6,6-8,4m
35-50 4mm 4mm 6mm 6mm 6mm 10mm 10mm 10mm
50-65 6mm 10mm 10mm 10mm 10mm 16mm 16mm 25mm
65-85 6mm 10mm 10mm 16mm 16mm 25mm 25mm 25mm
85-105 10mm 10mm 16mm 25mm 25mm 25mm 25mm 35mm
105-125 16mm 16mm 25mm 25mm 35mm 35mm 35mm 50mm
125-150 16mm 16mm 25mm 35mm 35mm 35mm 35mm 50mm
150-175 25mm 25mm 25mm 35mm 35mm 50mm 50mm 50mm
175-200 25mm 25mm 35mm 35mm 50mm 50mm 50mm 70mm